เพลงเป็ดน้อย5ตัวอาบน้ำในคลอง

เพลงเป็ดน้อย5ตัวอาบน้ําในคลองเพลงเป็ดน้อย5ตัวอาบน้ำในคลอง Thai 5 little ducks song

ก๊าบๆๆ เป็ดน้อยมีอยู่ 5 ตัว 
 พวกมันมัวเพลินเที่ยวเล่นพัลวัน 

พี่น้องเป็ดน้อยเล่นน้ำด้วยกัน 
พี่น้องเป็ดน้อยเล่นน้ำด้วยกัน 

แสนสุขสรรค์สบ๊าย สบาย แสนสุขสรรค์สบ๊าย สบาย 

โยกซ้ายโยกขวาหน้าหลัง สะบัดตัวไปมาน่ารักเสียจริง 

แสนสุขสรรค์สบ๊าย สบาย 
แสนสุขสรรค์สบ๊าย สบาย

ความคิดเห็น

ช่อง Indysong Kids

ช่อง Indysong Kids
นิทาน การ์ตูน เพลงเด็กน่ารักๆ